2013-2014 KYK Burs Başvuru Rehberi

2013-2014 KYK Burs Başvuru Rehberi,2013–2014 öğretim yılında yurt dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, dikey geçiş, yatay geçiş, ara sınıf, özel yetenek, ek kontenjan düzeyinde yükseköğrenim görenler ile 2013 yılında ilk defa bir yükseköğrenim kurumuna giren veya girecek, öğrencilerin burs ve/ veya öğrenim kredisi almak için gerekli açıklamaları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

MÜRACAATTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Müracaatlarınız www.kyk.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler, müracaat ettikten sonra müracaat tarihleri arasında olması şartı ile başvuru güncellemesi yapabileceklerdir.
 2. Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurumumuz tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilecektir.
 3. Öğrencilerin, interaktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplamaları gerekmektedir.
 4. Öğrencilerin, hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları burs ve öğrenim kredisi almalarını engelleyecektir.
 5. Öğrenciler evli ise ve eşleri çalışıyor ise eşlerinin aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmaları, çocukları var ise beyan etmeleri gerekmektedir.
 6. Müracaatların bitim tarihinden itibaren ailenin sosyo ekonomik ve öğrencinin öğretim durumunda meydana gelen değişikliklerin, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma bildirilmesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.
 7. 2013-2014 öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi sonuçları (www.kyk.gov.tr)web sayfamızda ilan edilecek olup ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 8. Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen Kasım – Aralık 2013 tarihleri arasında belli olacaktır. Bahse konu tarihlerde www.kyk.gov.tr web sayfamızdan sonuçlar ile ilgili olarak bilgi alınabilecektir.

kyk logo 2013 2014 KYK Burs Başvuru Rehberi

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR

 • Üniversiteye uyum kursuna giden öğrenciler,
 • Öğrenim öncesi hazırlık kursuna giden öğrenciler,
 • Yurt dışı eğitim giderlerinin tamamı özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler,
 • 1416 sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığından burs alan lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler,
 • Mevlana veya Erasmus değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler, (Mevlana veya erasmus değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler müracaatlarını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar, yurt dışı alanından yapsalar dahi işleme alınmayacaklardır.) yurt içi alanından müracaat ediniz.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen araştırma bursunu alan master ve doktora öğrencileri,
 • Yurt dışında staj eğitimi yapan öğrenciler,
 • Dil kursuna giden öğrenciler, (üniversitenin hazırlık sınıfı hariç)
 • Öğrenim göreceği bölümün ön hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler,
 • Kurumdan burs veya öğrenim kredisi almış öğrenciler, (Lisansüstü öğrencileri hariç)
 • Kurumdan halen burs veya öğrenim kredisi almakta olan öğrenciler,
 • Uzaktan eğitim yapan öğrenciler,
 • 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan öğrenciler,
 • Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan öğrenciler,
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmayan yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge veren öğrenciler,
 • Kurum yurt içi ve yurt dışı Yurt İdare İşletme Yönetmeliklerine göre “Yurttan süresiz çıkarma cezası” alan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Örgün eğitim dışında öğrenim gören öğrenciler,
 • Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, (burstan)
 • Ek süre (artık yıl) öğrenim gören öğrenciler,

NOT: Bahse konu öğrenciler müracaatta bulunsalar dahi müracaatları işleme konulmayacaktır.

DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

İki yıllık bir yükseköğretim programından yıl kaybı olmadan mezun olup ara vermeden dört yıllık bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler;
Daha önceki öğretim kurumunda iken Kurumumuzdan burs almış ise ve 2013–2014 öğretim yılında üçüncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim gördüklerini belgelemeleri halinde burs ödemeleri devam ettirilecektir.
Daha önceki öğretim kurumunda iken öğrenim kredisi almış ise 2013-2014 öğretim yılında okuyacağı sınıfı, gösterir Kurumca hazırlanan öğrenci belgesini bir dilekçe ekinde göndermeleri halinde öğrenim kredi ödemeleri, yeni öğretim kurumlarına nakilleri yapılarak, devam ettirilecektir.

Bu durumda olan öğrencilerin yeniden müracaatta bulunmamaları gerekmektedir.

Ancak, iki yıllık bir yükseköğretim programı süresince Kurumumuzdan burs veya öğrenim kredisi almayan ve öğrenimlerine ara vermeden dikey geçiş imtihanı sonucu intibak veya hazırlık sınıfını tamamlayan (intibak veya hazırlık sınıfı okuyanların müracaat etmeleri halinde müracaatları işleme konulmayacaktır.) ve 2013–2014 öğretim yılında lisans programına başlayan öğrenciler de burs ve öğrenim kredisi için bu alandan başvuruda bulunabileceklerdir.
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almayıp, ilk defa müracaat edecek öğrenciler ise interaktif müracaatlarında okula giriş yılı olarak mezun oldukları iki yıllık okula giriş yıllarını yazacaklardır.

Örneğin; iki yıllık bir yükseköğretim programına (mezun olduğu okula) 2010–2011 öğretim yılında girenler, bu durumda okula giriş yılını 2010 olarak yazacaklardır.

BURSTA ÖNCELİKLER

 • Şehit çocukları
 • Gazi çocukları,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları,
 • Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler,
 • Anne ve babası ölmüş olanlar,
 • Orta öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
 • Orta öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına normal aylık burs tutarının bir katı burs verilecektir.

 

  Ayrıca;

 • Milli olmuş amatör sporcu öğrencilere,
 • 2013–2014 öğretim yılında üniversite yerleştirme sınavında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

BURS/ KREDİSİ KAZANIR İSENİZ SİZDEN İSTENİLECEK BELGELER

ÖNEMLİ NOT: Aşağıda yazılı belgeler kredi sonuçları açıklandıktan sonra tarafınızdan dilekçe ekinde istenecektir. Şimdiden belge göndermeyiniz.

 • Şehit veya gazi çocuğu ile 5510 Sayılı Kanun hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları (Sosyal Güvenlik Kurumundan Kurumumuzca temin edilecektir.)
 • Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu alınacaktır.)
 • Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Kurumumuzca temin edilecektir.)
 • Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Darüşşafaka Lisesinden Kurumumuzca temin edilecektir. )
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesi kapsamındaki terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları (ilgili köy hangi Valiliğe bağlı ise o Valilikten alınacaktır.)
 • Milli olmuş amatör sporcular (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
 • Anne ve babası vefat edenler, (Kurumumuzca temin edecektir.)

YURT DIŞI ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HARİÇ)

Yurt dışında ön lisans, lisans, doktora ve master düzeyinde yükseköğrenim görecek olan Kurumumuza burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin (KKTC’de öğrenim görecek öğrenciler hariç) burs/kredi ödemeleri T.C Ziraat Bankası eliyle yapıldığından, yurt dışına çıkmadan önce kendileri için uygun olan Ziraat Bankası şubesinden hesap açtırıp, banka kartlarını alarak yurt dışına çıkmaları halinde işlemlerinin kolaylaşacağı TC Ziraat Bankası tarafından bildirilmiştir.
ŞUAN YURT İÇİNDE İSENİZ YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER
 

 1. Türkiye’de her hangi bir TC Ziraat Bankasında aktif bir hesabınız var ise 2013-2014 öğretim yılında 2014 Ocak ayından itibaren almaya başlayacağınız burs veya öğrenim kredi ödemeleriniz banka tarafından hesabınız ile ilişkilendirilerek ilgili hesabınız aktarılacaktır.
 2. Eğer hiçbir hesabınız yok ise size en yakın TC Ziraat Bankası Şubesine giderek bir hesap açtırınız ve bankamatik kartınızı temin ederek yurt dışına çıkınız. 2013-2014 öğretim yılında 2014 Ocak ayından itibaren almaya başlayacağınız burs veya öğrenim kredi ödemeleriniz banka tarafından hesabınız ile ilişkilendirilerek ilgili hesabınız aktarılacaktır.

 

YURT DIŞINDA İSENİZ YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER
Şuan yurt dışında olan öğrenciler hiçbir şey yapmayacaklardır.

2013-2014 öğretim yılı 2014 Ocak ayında almaya başlayacağınız burs veya öğrenim kredinizi alabilmek için TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Ankara Yenişehir Şubesinde sizin adınıza bir hesap açılacaktır.

Ödeme zamanı geldiğinde elektronik posta adresinize bilgi verilebileceği gibi Kurumun www.kyk.gov.tr web adresinden de bilgi edinebilirsiniz.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN

TC GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığı

YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERİ BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SORUNLARINIZ İÇİN AŞAĞIDA YAZILI TEFONLARI ARAYABİLİRSİNİZ.(YURTİÇİ ÜNİVERSİTELER İÇİN DEĞİL)

ADRES : SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2176 SOK. NO:25 (Eskişehir yolu üzeri)ÇANKAYA/ANKARA
TEL : 0 (312) 551 60 87 ya da 61 66 ya da 66 24
SANTRAL: 0 (312) 551 60 00
FAX : 0 (312) 551 65 59

DİKKAT :
Yukarıda belirtilen uyarıları okudum müracaatımı bu uyarılara dikkate alarak yapıyorum, hakkımda aykırı bir durum tespit edilmesi halinde tarafıma verilecek hakların iptal edileceğini kabul ediyorum  (İşaretleyiniz)Başvuru yapmak için veya yapmış olduğunuz başvuru bilgilerini değiştirmek için tıklayınız. BAŞVURU ve GÜNCELLEME

 

Etiketler: , , ,

FaceBook ta paylaş

İlk yorumu siz yapın.

Bir Cevap Yazın